Elektrane

 

Kako bi se mogla zadovoljiti potreba za strujom koja je u porastu u cijelom svijetu, u nadolazećim desetljećima pojačano će se ulagati u izgradnju novih, kao i u modernizaciju postojećih elektrana. Elektrane pretvaraju druge vrste energije (termičku, mehaničku, kemijsku ili čak atomsku energiju) u električnu energiju. Naša se oprema može koristiti za izgradnju i modernizaciju svih uobičajenih vrsta elektrana (elektrane na ugljen, nuklearne elektrane, hidroelektrane, plinske elektrane itd.). Nudimo cijelu paletu usluga, od prijevoza komponenti do međuskladištenja, kao i postavljanje teških tereta izravno na samom mjestu, pa sve do podizanja svih kritičnih dijelova postrojenja.

Kontakt

Prangl d.o.o.
Centrala

HR-10434 Strmec Samoborski
Ulica Kralja Tomislava 20
Tel. +385 (0)1 556 56 - 93
Fax +385 (0)1 556 56 - 92
X