Specijalne čelične konstrukcije

 

U kombinaciji s našim sustavima hidrauličkih dizalica ili sustavima za podizanje i pozicioniranje, zahvaljujući posebnoj čeličnoj konstrukciji, moguće je podizati terete na predviđene visine, a da na samom mjestu nije potrebna čelična konstrukcija. Premošćivanje preuzima specijalna čelična konstrukcija. U modularnom se sustavu pojedini elementi stupova i čeličnih nosača mogu međusobno naizmjence kombinirati. Time se osigurava precizno postavljanje tereta na bilo kojoj visini. Predmontaža prije početka rada povećava fleksibilnost i omogućuje pripravnost u najkraćem mogućem vremenu.

Kontakt

Prangl d.o.o.
Centrala

HR-10434 Strmec Samoborski
Ulica Kralja Tomislava 20
Tel. +385 (0)1 556 56 - 93
Fax +385 (0)1 556 56 - 92
X