Economia construcţiilor

 

Economia construcţiilor furnizează infrastructura fizică pentru viaţă. Fiind una dintre ramurile economice cele mai importante la nivel mondial, economia construcţiilor se bucură de o apreciere deosebită în cadrul firmei noastre. De la înfiinţarea firmei, pe numeroase şantiere mari din ţară şi străinătate, am putut dobândi acea expertiză care astâzi ne permite un standard înalt de calitate în derularea proiectelor de construcţii. Disciplinele noastre, anume macarale mobile, transporturi de mare tonaj, transferuri de greutăţi mari, platforme de lucru şi stivuitoare telescopice sunt utilizate atât în activitatea de bază în construcţii cât şi în activităţile secundare şi auxiliare din construcţii. Noi oferim o contribuţie decisivă la realizarea celor mai diferite proiecte de construcţii.

Contact

Prangl Gesellschaft m.b.H.
Steiermark

A-8141 Premstätten
Josef Prangl Straße 1
Tel. +43 (0)5 0995
Fax +43 (0)5 0995 - 12018
X