Trasne študije

 

Natančno načrtovanje prevozov in priprave na njih je za nas ravno tako samoumevno, kot njihova brezhibna izvedba. Naši izkušeni strokovnjaki za logistiko pri vsakem projektu natančno preverijo specifične zahteve in ugotovijo optimalen pristop.

Le-ta je ponavadi odvisen od večkratnih ogledov poti, katerih potek je potrebno natančno preveriti, da se ugotovi izvedljivost naloge. Po želji lahko svoja dognanja predstavimo v obliki več strani obsegajoče in razumljive trasne študije. Poleg tega pa naši načrtovalni oddelki na posebej za to izdelani programski opremi simulirajo radije ovinkov in potek prevoza. Na tak način lahko že vnaprej do milimetra natančno analiziramo tudi kočljive odseke. Za nas je tudi sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki za statiko samoumevnost pri zagotavljanju visokokakovostne storitve.

Iz vidika praktične uporabnosti rešujemo še tako domiselne prevozne naloge. Rodovitni vzajemni učinki teorije in prakse pripomorejo k učinkovitosti naših rešitev. Kajti ničesar ne prepustimo naključju!

 

Individualni koncepti

TRASNE � TUDIJE


 

CAD-NAČRTOVANJE


 

TRAKTRISA


 

X