DOKUMENTIRANA KAKOVOST

 

Za svoje stranke smo kompetenten in v rešitve usmerjen izvajalec projektov. Le-to zahteva močno in dosledno osredotočanje na kakovost. Za nas je samoumevno, da vedno znova ponujamo nove standarde ter največjo mero kakovosti in varnosti. � tevilni certifikati in potrdila pričajo o uspešnosti takega razmišljanja. Vedno si prizadevamo za postavljanje novih meril.

 

     

DRŽAVNO ODLIKOVANJE

Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, družino in mladino v skladu z 68. odstavkom Obrtnega zakona podeljuje odlikovanje Zvezni grb, in sicer podjetjem, ki so zaradi izjemnih dosežkov zaslužna za avstrijsko gospodarstvo in so v svoji gospodarski panogi na zvezni ravni dosegla vodilen in splošno spoštovan položaj. Prangl Gesellschaft m.b.H. se s tem državnim odlikovanjem ponaša od leta 1982.

 

SCCP

Do certifikata SCCP (Safety Certificate Contractors for Petrochemicals) so upravičena le podjetja, ki izkazujejo posebno visoke standarde na področju varovanja zdravja in okolja (VZO). Pri tem sta v ospredju varnost pri delu in preprečevanje delovnih nesreč. Varnost človeka in okolja ima brezpogojno prednost pri izvajanju katere koli tehnične storitve. V podjetju Prangl smo prepričani, da je možno preprečiti vsakršne nezgode, poklicna obolenja, okoljsko relevantne motnje, materialno škodo in pomanjkljivo kakovost. Vse podružnice in področja dela so certificirani po SCCP (neomejen certifikat za področje petrokemije).

 

ISO 9001

Standard EN ISO 9001 je mednarodno veljaven standard, ki določa kriterije za izvajanje sistemov vodenja kakovosti. Namen je stalno izboljševanje storitev podjetij in posledično vedno večje zadovoljstvo strank. Podjetje Prangl se je zavezalo vzdrževanju normativnih zahtev in na tak način tudi osredotočanju na stranke. Usklajenost med dejansko prakso in definiranimi zahtevami letno preverja neodvisni revizijski organ v okviru postopka certifikacije ter le-to izkaže z izdajo certifikata vsem avstrijskim podružnicam.

 

ISO 14001

Kot dopolnilo standardu EN ISO 9001 določa standard EN ISO 14001 mednarodno veljavne kriterije za izvajanje sistemov ravnanja z okoljem. Podjetje Prangl zajema in analizira najrazličnejše vplive na okolje s posebnim poudarkom na možnih potencialih za izboljšave ter le-te vključuje v obvladovanje internih postopkov. Poleg tega sistem ravnanja z okoljem zagotavlja izpolnjevanje pravnih in uradnih dolžnosti, ki jih mora podjetje upoštevati. Izpolnjevanje le-te dolžnosti skrbnosti ter izboljševanje ekoloških dosežkov letno preverja zunanji revizijski organ. Organ le-to izkaže v obliki certifikata za vse avstrijske podružnice.

 

GREEN BUILDING

Okoli 40 % končne porabe energije v Evropi gre pripisati stavbam. V Zeleni knjigi Komisije za energetsko učinkovitost je stavbni sektor označen kot bistveno področje. Program "Green Building" – zelena gradnja – bo za vso Evropo prikazal in izčrpal obstoječe gospodarske potenciale učinkovitosti pisarniških in poslovnih stavb. S sprejemom v program "Green Building" dokažejo podjetja svojo pionirsko vlogo na področju ekologije.

 

IC50

Svetovno priznana strokovna revija "International Cranes" na podlagi posebne ocenjevalne metode vsako leto navede največja svetovna podjetja v panogi dvigal. Že od obstoja tega indeksa sodimo med vrhunska podjetja mednarodne panoge dvigal. Na evropski ravni smo se v preteklih letih ustalili med prvih deset podjetij.

 

ISO 9001:2008

Skladno z našo splošno poslovno usmerjenostjo in politiko kakovosti smo – v okviru sistema vodenja – tudi na področju vodenja kakovosti certificirani po standardu EN ISO 9001:2008. Procesi naših osnovnih dejavnosti so zapisani v poslovniku kakovosti. S to podlago dosegamo najvišje možne standarde kakovosti za naše tehnične storitve. Naš poglavitni cilj je izpolnjevanje vseh zahtev v zadovoljstvo strank. Za nas je izredno pomembno, da naši kvalificirani sodelavci zapisane vrednote v vsakodnevnem izvajanju projektov tudi dejansko izvajajo. 

ODLIKOVANJA

DRŽAVNO ODLIKOVANJE


 

SCCP


  

ISO 9001


 

 

ISO 14001


 

GREEN BUILDING


 

IC50


 

X