Elektrarne

 

Da bi lahko krili stalno naraščajočo potrebo po električni energiji, se bo v prihodnjih desetletjih pospešeno investiralo v gradnjo novih ter posodabljanje obstoječih elektrarn. Elektrarne pretvarjajo ne-električno energijo (toplotno, mehansko, kemijsko ali tudi jedrsko) v električno. Naša oprema je uporabna za postavljanje in posodabljanje vseh običajnih tipov elektrarn (premogovnih, jedrskih, vodnih, plinsko-parnih itd.). Nudimo celostno storitev, vse od prevoza komponent do vmesnega skladiščenja ter nameščanja težkih tovorov na licu mesta pa do nameščanja vseh kritičnih delov obrata.

Kontakt

Prangl d.o.o.
Sedež

SI-2311 Hoče
Miklavška cesta 82
Tel. +386 (0)2 613 09 - 20
Fax +386 (0)2 613 09 - 25
X