Veterná energia

 

Veternú energiu používa ľudstvo už storočia – od využitia vetra na pohyb vpred až po vykonávanie mechanickej práce za pomoci veterných mlynov. Pri objavení elektriny sa zrodila myšlienka aj o používaní veternej energie na výrobu prúdu. A dnes je už úplne jasné: Význam regeneratívnych nosičov energií na zásobovanie energiou a prúdom bude naďalej stúpať. Preto sme sa vedome rozhodli zaoberať sa touto témou, aby sme mohli úspešne zvládnuť aj technologické výzvy budúcnosti. Naším cieľom je byť kompletným poskytovateľom v oblasti obnoviteľných energií. Od prepravy komponentov zariadení cez ich vyloženie z lode, ako aj ich medziuskladnenie priamo na mieste až po inštaláciu, údržbu a servis veterných kolies ponúkame široké spektrum služieb. A na želanie zrealizujeme spoločne s našimi partnermi aj montáž veterných zariadení.

Kontakt

Prangl Slovakia s.r.o.
Centrála

SK-90301 Senec
Železničná 26A
Tel. +421 (0)2 402 094 - 11
Fax +421 (0)2 402 094 - 20
X