Štúdie trás

 

Presné predbežné plánovanie a príprava prepráv je pre nás takisto samozrejmá, ako aj ich bezproblémová realizácia. Naši skúsení odborníci z oblasti logistiky kontrolujú pre každý projekt podrobne špecifické požiadavky a sú pripravení na optimálne nasadenie.

Toto sa zväčša opiera o prehliadku trás, pri ktorom sa dôkladne kontroluje priebeh trasy ohľadne jej vhodnosti. Na vyžiadanie môžeme naše poznatky prezentovať vo forme viacstranovej a jednoducho zrozumiteľnej štúdie o príslušnej trase. Naše oddelenia pre plánovanie okrem toho simulujú s vlastným programovým softvérom polomery zakrivenia zákruty a priebehy dopravy. Aj veľmi zložité úseky je možné takto vopred analyzovať na milimeter presne. Spolupráca s externými statikmi je pre nás samozrejmosťou vysokých požiadaviek na kvalitu.

Pod aspektom praktickej použiteľnosti vyriešime aj tie najzvláštnejšie prepravné úlohy. Toto vzájomné spolupôsobenie teórie a praxe prispieva k efektivite našich riešení. Pretože my nič nenechávame na náhodu!

Individuálne koncepcie

� TÚDIE TRÁS


 

CAD PLÁNOVANIE


 

TRASA


 

X