TRANSPORT ŤAŽKÝCH BREMIEN

Váha 600 ton a nadmerná výška ani šírka pre nás nie sú žiadnym problémom. Náš vozový park disponuje najmodernejším vybavením.

Dobré vnútroštátne a medzinárodné kontakty nám umožňujú rýchlo reagovať na potreby zákazníkov. Môžeme Vám taktiež ponúknuť kompletné riešenie Vášho projektu v spolupráci s našimi partnerskými firmami v oblasti cestnej, lodnej, železničnej a leteckej dopravy. Precízne plánovanie a príprava transportu je pre nás taktiež samozrejmosťou, rovnako ako jeho bezproblémový priebeh.  Ako držitelia SCCP certifikátu kladieme najväčší dôraz na bezpečnosť pri práci.

Prehľad

PRACOVNÉ PLOŠINY

Preprava osôb a pracovného materiálu bez použitia pracovných plošín ...

MANIPULÁCIA SŤAŽ

U nás bezproblémový transport High & Heavy komponentov nekončí vykládkou.

X