NAJLEPŠIE UČŇOVSKÉ PODNIKY RAKÚSKA

Prangl ako rodinný podnik stavia už celé generácie na tému učňovského vzdelávania.

 

Firma je hrdá na najmladších členov tímu, z ktorých mnohí v nej pracujú už roky a desaťročia a z veľkej časti sa už môžu ohliadnuť na svoju vzrušujúcu a úspešnú kariéru.

 

Výskumný inštitút „Great Place to Work“ už po druhýkrát udelil certifikát najlepším učňovským podnikom Rakúska. V Rakúskej hospodárskej komore dostalo 26. júna celkovo 11 učňovských podnikov certifikát „Najlepšie učňovské podniky Rakúska – odporúčané učňami“. Učni z celého Rakúska prišli so svojimi školiteľmi a šéfmi, aby si prevzali osvedčenia a aby publiku porozprávali, prečo práve ten ich podnik patrí k najlepším. Predovšetkým vzájomný pocit úcty je pre mladé dámy a pánov dôležitý.

 

Učni vedia mimoriadne dobre posúdiť, čo sa robí dobre, a kde sa to dá ešte zlepšiť. Preto sú najlepšou porotou. Táto pocta nás poháňa k tomu, aby sme aj v budúcnosti zostali verní iniciatívam na učňovské vzdelávanie a aby sme sa najmä v čase rýchlych zmien spoliehali na stabilné štruktúry, fundované a angažované vzdelávanie a integráciu mladých ľudí do každodennej pracovnej rutiny.

14.09.2018

Prehľad

IC 50

07.09.2018

Prangl bol opäť zaradený medzi vrcholové medzinárodné spoločnosti...

ISO

22.08.2018

Spoločnosti Prangl Slovinsko a Prangl Chorvátsko sú teraz tiež...

Trofej školiteľa

22.06.2018

Šampióni učňovskej prípravy v Dolnom Rakúsku boli ocenení hospodárskou...

Schorsch

21.06.2018

Viedeň každý rok oceňuje netradičnú sofistikovanú architektúru...

školami

10.04.2018

Viac než 300 školákov a školáčok navštívilo počas viacerých informačných...

Bezpečnosť

09.04.2018

V novom hlavnom sídle spol. Prangl sa konal večer v znamení bezpečnosti.

ŽELAJ SI NIEČO!

23.01.2018

Deväťročnému Máriovi sa splnil sen.

X